קורס צילום

מבוא:

שיעורי הקורס:

שיעור 1: משולש החשיפה
שיעור 2: חוגת מצבי הצילום
שיעור 3: מד האור
שיעור 4: עדשות
שיעור 5: חיישן המצלמה
שיעור 6: נקודת הפוקוס
שיעור 7: עומק שדה
שיעור 8: סוגי אור ואיזון לבן
שיעור 9: הגדרות מצלמה שימושיות
שיעור 10: שימוש נכון בפלש
שיעור 11: שימוש בפילטרים

שיעור לדוגמה:

Call Now Button